Ma 24.6.2024

 

Outdoor Finland
Clear Channel Outdoor
JCDecaux

Mitä VAC tarkoittaa?

VAC (Visibility Adjusted Contact) on Outdoor Impact -yleisönmittausjärjestelmän tuottama uusi, pitkälle jalostettu mediavaluutta. Se kertoo eri ulkomedioiden ja mediayhdistelmien todennetut katsekontaktit - eli sen, kuinka moni ulkomainosjulistepintaa katsoo havainnointitutkimuksen mallinnuksen mukaan.

 

kuvia/raitiovaunu.jpg

VAC ja VAC-pohjaiset tunnusluvut määrittelevät yhdessä ulkomainonnan mediaratkaisujen arvon. Kehittyneiden mittausmenetelmien ja erityisesti silmänliikekameralla toteutetun ulkomainospintojen havainnointitutkimuksen ansiosta VAC on pitemmälle jalostettu eli tarkempi kuin mikään perinteinen mediavaluutta.

Perinteiset mediavaluutat perustuvat pikemminkin kohderyhmän potentiaaliseen mahdollisuuteen nähdä/kuulla mainosviesti.

VAC johdetaan ketjulla: LIIKENNEMÄÄRÄ -> OTC -> VAC

 

kuvia/greece.jpg

Liikennemäärä: Liikenteen (autojen ja jalankulkijoiden) kokonaismäärästä eli ulkomainospinnan ohittavasta liikennevirrasta vähennetään se liikennemäärä, joka esim. kulkusuunnasta johtuen ei voi nähdä ulkomainospintaa. Näin saadaan OTC.

OTC (potentiaaliset kontaktit eli kontaktimahdollisuus) kertoo sen liikennemäärän, jolla on mahdollisuus saada katsekontakti mainospintaan.

VAC, Visibility Adjusted Contact, eli todennettu katsekontakti julistepintaan, tarkoittaa pinnan OTC:a (Opportunity to Contact), josta on vähennetty se osa potentiaalisista kontakteista, joka ei - julistepinnan havaitsemiskykyä mittaavan todennäköisyysmallin mukaan - realisoidu kontaktiksi.

 

kuvia/autoliikenne.jpg

Katuympäristössä sijaitsevien pintojen osalta havaitsemismallissa muuttujia ovat julistepinnan fyysiset ominaisuudet, koko, sijainti katuun nähden, näkemisetäisyys sekä liikkumisnopeus havaitsemistilanteessa.

Ei-katuympäristössä sijaitsevien pintojen osalta havaitsemismallissa vaikuttavat ympäristötekijät, pinnan koko sekä pinnan sijaintipaikka.


kuvia/elanto.jpg