Ma 24.6.2024

 

Outdoor Finland
Clear Channel Outdoor
JCDecaux

Cafas-sanasto

CAFAS
(Cover and Frequency Audience System): Uusi mediasuunnittelijan työkalu ulkomainonnan suunnitteluun. Järjestelmä on ruutupohjainen ja kaikki esitetty data voidaan leikata ja liimata Exceliin käyttämällä edit > copy and edit > paste.

CAFAS-työkaluun liittyy uusia termejä, joista tärkeimmät lueteltu tässä. Työkaluun liittyy kattava manuaali, jonka saa CAFAS-asennuksen yhteydessä.

 

CPT
Cost Per Thousand. Paljonko maksaa tuhat kohderyhmäkontaktia.

CPT= tuhannen kontaktin hinta euroissa laskettuna joko nettokontakteista CPT(n) tai totaalikontakteista CPT(t).

Esim.CPT (n) on tunnusluku, joka kertoo, kuinka paljon on maksanut tuhannen kohderyhmään kuuluvan ihmisen tavoittaminen. Sen laskentakaava on kampanjan kokonaishinta jaettuna tavoitetun kohderyhmän koolla.

 

Flow= Liikennemäärä
Ulkomainospinnan ohittavan liikennevirran estimoitu määrä.

 

GRP
Gross Rating Point. Kuinka monta kertaa kaikki lukijat/katsojat/kuuntelijat on laskennallisesti tavoitettu. Ulkomainonnan GRP:stä käytetään termiä VAC GRP erotuksena muiden medioiden potentiaaliseen tavoittavuuteen perustuviin GRP:hin.

Ks. tarkemmin VAC GRP.

 

Näkyvyys ympäristötyypeittäin
Outdoor Impactin tuloksia voidaan tarkastella myös ympäristötyypeittäin. Tavoittavuusluvut saadaan erikseen seuraavissa ympäristöissä sijaitseville pinnoille: katunäkyvyys (Roadside Cover), asemanäkyvyys (Travel Cover), kauppapaikkanäkyvyys (Retail Cover), liikennevälinenäkyvyys (Transport Cover), kokonaisnäkyvyys (Combined Total Cover).

Julisteet luokitellaan sijaintiympäristön mukaan siten, että ympäristötyyppi määräytyyy sen mukaan, mikä on tärkein syy, minkä vuoksi henkilö on julistepinnan läheisyydessä.

Kaikki katujen varsilla sijaitsevat julistepinnat on luokiteltu samaa luokittelumenetelmää käyttäen ja niitä käsitellään järjestelmässä yhtenä kokonaisuutena = katunäkyvyys.

Asemien - rautatie-, bussi-, metro- - julistepintojen läheisyydessä ollaan pääsääntöisesti matkustamistarkoituksessa. Näin ollen näitä pintoja käsitellään järjestelmässä yhtenä kokonaisuutena = asemanäkyvyys

Samoin kauppapaikka -ympäristössä, jossa siis tärkein syy julistepintojen läheisyydessä oleskeluun on ostosten tekeminen (ostoskeskukset, supermarketit), sijaitseva pinnat muodostavat oman kokonaisuutensa järjestelmässä = kauppapaikkanäkyvyys.

 

Kadunvarsipinnat (näkyvissä yleisiltä teiltä) Katunäkyvyys
Bussien ja raitiovaunujen kyljet ja perät Liikenne
Yleinen ostoskatu Joko katunäkyvyys tai kauppapaikka-näkyvyys riippuen siitä, miten juliste on sijoittunut
Kauppakeskuksen sisätiloissa
(katollinen kauppakeskus)
Kauppapaikka
Ostosalueen sisällä (ei kattoa) Kauppapaikka
Pääostoskatu (kävelykatu) Kauppapaikka
Huoltoasema Kauppapaikka
Vapaa-ajankeskus Kauppapaikka
Kauppakeskuksen, supermarketin paikoitusalue Kauppapaikka
City/Town/Station Car park Kauppapaikka
Supermarketin, kauppakeskuksen sisäänkäynti Kauppapaikka
Päärautatietasema Asema
Paikallisjuna-asema, metroasema Asema
Linja-autoasema Asema

OTC
Opportunity to Contact. Ulkomainonnan käyttämä termi. Ilmaisee, kuinka monella on ollut teoreettinen mahdollisuus katsekontaktiin. Ulkomainonta käyttää OTC-termiä selvennykseksi muiden medioiden (tv, lehdet ,radio) käyttämästä OTS/OTH -termeistä, joita käytetään kuvaamaan keskimääräistä toistoa.

 

Outdoor Impact
Yleisönmittausjärjestelmä, jonka CAFAS-mediasuunnittelutyökalu antaa luotettavat yhteismitalliset tutkimusfaktat ulkomainonnan suunnittelun pohjaksi. Kansainvälinen konsepti, jonka taustalla on kattava määrä Suomessa kerättyä ja käsiteltyä tietoa: kulkureittitutkimus, liikennevirtatiedot, mainosvälineiden luokittelu ja mainospintojen havainnointitutkimus silmänliikekameralla.

 

Share of voice
Mainonnan terminä share of voice tarkoittaa kampanjaan ostettavan mediatilan tai -ajan suhdetta käytettävissä olevan mediatilan tai -ajan kokonaismäärään.

Cafasin ilmoittama share of voice on koko- ja aluekohtainen eikä share of voicea ilmoiteta mediayhtiöittäin.

 

Työssäkäyntialue
Tilastokeskuksen virallinen luokitus, joka on perusteena Outdoor Impactin mallinnuksessa ja kulkureittitutkimuksessa. Työssäkäyntialueen muodostavat keskuskunta ja siihen vähintään 10 % osuudella työvoimasta pendelöivä ympäryskunta (tai -kunnat). Myös yhden kunnan kautta keskuskuntaan vähintään 10 % osuudella pendelöivät kunnat luetaan työssäkäyntialueeseen kuuluviksi. Keskuskunta on pääsääntöisesti kunta, jonka työvoimasta enintään 25 % käy töissä muissa kunnissa. Eikä kunnista käy töissä missään muussa yksittäisessä kunnassa yli 10 % työvoimasta.

 

VAC
Visibility Adjusted Contact. Outdoor Impact -yleisönmittausjärjestelmän tuottama uusi, pitkälle jalostettu mediavaluutta. Kertoo eri ulkomedioiden ja mediayhdistelmien todennetut katsekontaktit - eli sen, kuinka moni ulkomainosjulistetta katsoo havaitsemistutkimuksen (silmänliikekamera) mallinnuksen mukaan.

 

VAC GRP
VAC Gross Rating Point."Kokonaistunnusluku" kampanjan kontakteille (bruttopeitto kohderyhmässä). CAFAS-laskentakaava: VAC-peitto % x VAC-toisto.

 

VAC peitto % (VAC Reach %)
Kampanjanaikana vähintään kerran kontaktissa olevan väestömäärän suhde valitun kohderyhmän kokoon. (VAC=Visibility Adjusted Contact).

 

VAC netto (VAC Net Contacts)
VAC nettokontaktit: sellaisten kohderyhmään kuuluvien henkilöiden määrä, joka on kampanjan aikana katsekontaktissa vähintään kerran.

(VAC peitto% X alueen kohderyhmän koko = VAC nettokontaktit)
Esimerkiksi jos alueella asuu 1,000,000 miestä ja kampanjan VAC peitto on 56%, olet saanut kampanjalle 560,000 mieskontaktia.

 

VAC totaali (VAC Total Contacts)
VAC totaalikontaktit kohderyhmässä: katsekontaktien yhteenlaskettu kokonaismäärä kampanjan aikana.

Matemaattinen laskukaava: pinta ja viikkokohtainen kokonais VAC-määrä X viikkojen lukumäärä X kohderyhmään kuuluvien kontaktien osuus. Kampanjasuunnittelussa se on Ka. VAC pinta/vko X pintojen lukumäärä X viikkojen lukumäärä.

 

VAC toisto (VAC Frequency)
VAC toisto: tavoitetun kohderyhmän keskimääräiset VAC-kontaktit eli kuinka monta kertaa keskimäärin kampanjan nähneet ovat katsekontaktissa kampanjan pintoihin.

Matemaattinen laskukaava: VAC totaalikontaktit jaettuna tavoitettujen ihmisten lukumäärällä.

 

CAFASin täydellinen manuaali avaa termit ja käytön perusteellisesti. Tämä on saatavissa CAFAS-käyttökoulutuksen yhteydessä.