Pe 12.7.2024

 

Outdoor Finland
Clear Channel Outdoor
JCDecaux

Uusi mediavaluutta VAC haastaa perinteiset tavoittavuuden tunnusluvut

Julkaistu: 30.10.2006

Outdoor Impact tuo täsmätyökalut ulkomainonnan suunnitteluun

Outdoor Finland - Suomen Ulkomainosliitto julkistaa tänään yleisönmittaus-järjestelmän, joka tuo yhteismitalliset ja luotettavat tunnusluvut ulkomainonnan suunnittelijoiden ja ostajien käyttöön. Tärkein niistä on uusi mediavaluutta VAC (Visibility Adjusted Contact), joka on pidemmälle kehitetty ja huomattavasti tarkempi kuin perinteiset medioiden käyttämät tunnusluvut. Outdoor Impact -järjestelmä perustuu merkittävään kansainväliseen tutkimuskonseptiin sekä mittavaan suomalaiseen tutkimustyöhön ja -tietoon. Sen pohjalta on toteutettu myös uusi CAFAS -suunnittelutyökalu mediatoimistoille.

Outdoor Impact -järjestelmän toteuttaminen on Suomen Ulkomainosliiton ja sen jäsenyritysten, Clear Channelin ja JCDecaux'n, monivuotinen hanke ja suurin kehityspanostus koko alan historiassa.

"Järjestelmän mahdollistama tarkempi mitattavuus lisää oleellisesti ulkomainonnan kilpailukykyä Suomessa. Nyt mainostajat saavat käyttöönsä niin täsmällisiä faktoja ja tunnuslukuja ulkomainonnasta, että he voivat olla vakuuttuneita siitä mitä ostavat. Outdoor Impactin myötä odotammekin ulkomainonnan kasvattavan osuuttaan mediamarkkinoista", linjaa liiton toiminnanjohtaja Jaana Vyyryläinen.

Järjestelmä perustuu kansainväliseen konseptiin, jonka pohjana on tunnettu englantilainen ulkomainonnan POSTAR - tutkimus. Kehittämistyöhön on osallistunut myös useita arvostettuja alan kansainvälisiä tutkijoita ja asiantuntijoita. Outdoor Impact -projektia Suomessa valvoo asiantuntijakomitea, joka koostuu alan yritysten sekä Markkinointiviestinnän Toimistojen Liiton ja Mainostajien Liiton edustajista.

 

Perustana ennätysmäärä tutkimustietoa ulkomainosten havaitsemisesta

Outdoor Impact -järjestelmä pohjautuu valtavaan määrään ulkomainonnan havaitsemiseen liittyvää tietoa. Suomen markkinoita varten tehtiin ns. uuden sukupolven järjestelmä, joka on kattavin tähänastisista kansainvälisistä toteutuksista. Se sisältää mallinnukset kaikista merkittävimmistä ulkomainosvälineistä, joiden lisäksi mukaan on otettu yksikerrosbussit, maantiejättitaulut, pylvästaulut ja raitiovaunut.

Järjestelmää varten koottiin liikennevirtatietoja kymmenistä eri lähteistä ja suoritettiin useita mittavia tutkimuksia. Väestön kulkureitit tutkittiin Suomessa haastattelututkimuksin ja elektronisia karttoja hyödyntäen. Eri puolilla ympäri maata sijaitsevat noin 35 000 ulkomainospintaa kuvattiin ja luokiteltiin. Lisäksi toteutettiin silmänliikekameroiden avulla ulkomainospintojen havainnointitutkimus, jonka mallintamisella saatiin kokonaiskuva kunkin mainospaikan kontaktikyvystä.

 

VAC todentaa kontaktit tarkemmin

Outdoor Impactin mittava tutkimustyö on tuottanut uuden ulkomainonnan tunnusluvun:
VAC (Visibility Adjusted Contact). Uusi mediavaluutta haastaa tarkkuudellaan perinteiset medioiden käyttämät tunnusluvut mediasuunnittelussa. VAC perustuu pitkälle kehitettyyn tutkimusmetodiin eli silmänliikekameroilla toteutettuun ulkomainospinnan havainnointitutkimukseen ja mallinnukseen.

Tunnusluku kertoo eri ulkomedioiden ja mediayhdistelmien etukäteen todennetut kontaktit eli sen, kuinka moni henkilö todennäköisesti katsoo ulkomainospintaa. Kyseessä on huomattavasti täsmällisempi mittari kuin perinteiset medioiden käyttämät mittarit, jotka perustuvat pikemminkin potentiaalisiin kontaktimahdollisuuksiin.

 

CAFAS - ohjelmisto mediatoimistojen ja mainostajien työkaluksi

Yleisönmittausjärjestelmään kuuluu myös uusi mediasuunnittelutyökalu CAFAS (Cover and Frequency Audience System), jonka avulla ulkomainonnan mediaratkaisut saavat vertailtavat tunnusluvut. Tämä mahdollistaa sen, että ulkomedioita voidaan nyt ostaa kuten muitakin medioita: peiton ja toiston kautta.

Työkalu tarjoaa mediasuunnittelijalle selkeät arviointikriteerit, VAC:iin perustuvat tarkat tunnusluvut, joiden avulla mediavalintoja on helppo suunnitella ja perustella. Sen avulla saadaan tarkat tunnusluvut erilaisille ulkomainosvälineille ja yhdistelmille, joita voidaan nyt tehdä myös eri yhtiöiden tarjoamien välineiden kesken.

Myös mainostajalle työkalu merkitsee uutta aikakautta: sen avulla voidaan ostaa ulkomainospintojen sijasta kontakteja ja tarkastella kampanjoiden tavoittavuutta kohderyhmittäin eli toteuttaa täsmämainontaa massamediassa.

Outdoor Finland -Suomen Ulkomainosliitto asentaa CAFAS-ohjelmiston mediasuunnittelijoille veloituksetta. Tavoitteena on, että työkalu on kaikkien suomalaisten mediatoimistojen hyötykäytössä vuoden 2007 aikana.

 

Lisätietoja:
Outdoor Finland, toiminnanjohtaja Jaana Vyyryläinen

www.outdoorimpact.fi

 

Kuvamateriaalia:
www.outdoorimpact.fi/kuvapankki


Outdoor Finland
Outdoor Finland - Suomen Ulkomainosliitto on järjestö, joka toimii koko ulkomainosalan edustajana, edunvalvojana ja kehittäjänä Suomessa. Outdoor Finland kehittää jatkuvasti yhteistyötä oman jäsenkuntansa sekä mainostoimistojen, mediatoimistojen ja mainostajien kesken. Liitto hoitaa myös aktiivisesti yhteyksiä ulkomainonnan valvonnasta ja säätelystä vastaaviin viranomaisiin. Tavoitteena on lisäksi parantaa ulkomedian laatua ja vaikuttavuutta, nostaa ulkomainonnan suunnittelun tasoa sekä kehittää alan tutkimustoimintaa. Järjestön varsinaiset jäsenet ovat JCDecaux Finland Oy ja Clear Channel Suomi Oy. www.outdoorfinland.fi

 

<< Takaisin