La 20.4.2024

 

Outdoor Finland
Clear Channel Outdoor
JCDecaux

Kulkureittitutkimus (Travel survey)

Outdoor Impact -yleisönmittausjärjestelmässä kuluttajien kulkureittitutkimus on keskeinen osa. Sen suunnittelu ja valmistelu veikin huomattavan osan projektikokonaisuuteen käytetystä ajasta. Tutkimuksen tarkoituksena ei ollut kerätä vain kulkureittitietoa Suomen aikuisväestöstä, vaan saada tietoa mm. kauppakeskuksissa, supermarketeissa, rautatie-, bussi- ja metroasemilla käymisestä, kulkuvälineiden käytöstä sekä muiden medioiden kulutuksesta.

 

clear_channel/thumb/cc_rautatieasema.jpg

Kulkureittitutkimuksen toteutti TNS Gallup, ja siinä haastateltiin puolen vuoden aikana 2300 kuluttajaa. Tutkimukseen vastasivat 12-74 -vuotiaat, Manner-Suomessa asuvat, suomea puhuvat kuluttajat. Otos kiintiöitiin sukupuolen, iän ja työssäkäynnin mukaan. Vastaajat rekrytoitiin puhelimitse kotona tehtävään haastattelututkimukseen.

 

jcdecaux/thumb/jcd_jouluostos1.jpg

Puhelinrekrytoinnin yhteydessä käytiin läpi osa taustatietokysymyksistä, Capi-haastattelussa taas kerättiin henkilön tarkat kulkureittitiedot sekä hankittiin syventävää lisätietoa liikkumisesta ja mm. mediankulutuksesta. Osa vastaajista vastasi henkilökohtaisesti edellisen päivän liikkumista koskeviin kysymyksiin, osa taas piti liikkumisestaan ja kulkureiteistään kahden viikon ajan päiväkirjaa, joka käytiin läpi haastattelussa.

 

jcdecaux/thumb/jcd_bus_finland_abri.jpg

Haastattelut tehtiin tutkimusta varten muodostetun, Suomea edustavan Mini-Suomi -otoksen mukaan. Sen taustana oli mm. Tilastokeskuksen työssäkäyntialue-luokitus. Haastatteluja tehtiin erikokoisilla työssäkäyntialueilla, sekä kaupunkikunnissa että maaseutukunnissa.

 

Taustatietojen keräämiseen käytetty kyselylomake.

pdf.gif